حامیان سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری پارس

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

استانداری فارس

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس

شهرداری شیراز

شرکت توسعه گردشگری فارس