ارائه خدمات و امکانات به مهمانان خارجی در نمایشگاه

ABC
متراژ غرفههزينه غرفهتعداد نفراتمدت اقامتمتراژ غرفههزينه غرفهتعداد نفراتمدت اقامتمتراژ غرفههزينه غرفهتعداد نفراتمدت اقامت
24 متر مربعهر متر مربع 95 دلارحداکثر 2 نفر از هر شرکت تجاريدر مدت برپايي نمايشگاه(حداکثر 4 شب)24 متر مربعهر متر مربع 75 دلارحداکثر 2 نفر از هر شرکت تجاريدر مدت برپايي نمايشگاه(حداکثر 4 شب)24 متر مربعهر متر مربع 55 دلارحداکثر 2 نفر از هر شرکت تجاريدر مدت برپايي نمايشگاه(حداکثر 4 شب)

رديف

شرح خدمات

خدمات رايگان

1

 خدمات سطح A

بليط هواپيما در مسير تهران شيراز و بلعکس، اقامت در هتل، نهار و شام، اياب و ذهاب درون شهري، غرفه آرايي، پذيرايي، وروديه اماکن تاريخي، گشت هاي درون شهري، خدمات پایش سلامت جسمی، راهنماي انگليسي زبان، درج نام و لوگو شرکت کننده در کتابچه نمايشگاه، بازديد از تاسيسات گردشگري شيراز

2

خدمات سطح B

اقامت در هتل با 60 درصد تخفيف، نهار و شام ، اياب و ذهاب درون شهري، پذيرايي، وروديه اماکن تاريخي، گشت هاي درون شهري، خدمات پایش سلامت جسمی، راهنماي انگليسي زبان، درج نام و لوگو شرکت کننده در کتابچه نمايشگاه، بازديد از تاسيسات گردشگري شيراز

3

خدمات سطح C

اقامت در هتل با 40 درصد تخفيف، اياب و ذهاب درون شهري، گشت هاي درون شهري، خدمات پایش سلامت جسمی، راهنماي انگليسي‌زبان، درج نام و لوگو شرکت کننده در کتابچه نمايشگاه، بازديد از تاسيسات گردشگري شيراز

ارائه امکانات و خدمات به مهمانان خارجی نمایشگاه

 

توضیحات

1- ارايه امکانات و خدمات به تجار گردشگري کشورهاي خارجي صرفا در قبال خريد حداقل 24 متر مربع فضاي نمايشگاهي و به صورت زير قابل انتخاب مي‌باشد.

تبصره: در صورت عدم خريد فضاي نمايشگاهي توسط تجار گردشگري و صرفا حضور در نمايشگاه، خدمات ترانسفر درون شهري، بازديد از اماکن گردشگري و خدمات سلامت جسماني به صورت رايگان ارايه مي گردد.

2- ارايه امکانات و خدمات به سفراي کشورهاي خارجي شامل اقامت در هتل، غذا، اياب و ذهاب درون شهري، پذيرايي، وروديه اماکن تاريخي، گشت هاي درون شهري، خدمات سلامت جسماني(بينايي سنجي، شنوايي سنجي، آزمايش خون، نوار قلب، مشاوره تغذيه)، راهنماي انگليسي زبان و بازديد از تاسيسات گردشگري شيراز صرفا براي شخص سفير رايگان و براي هيأت همراه ايشان کليه خدمات با 30 درصد تخفيف ارايه مي گردد.