جدول زمانبندی نمایشگاه

 • از 1402/09/01 تا 1402/10/01
 • time
  ثبت نام اولیه و درخواست غرفه
 • 1402/10/10
 • time
  زمان تحویل غرفه
 • 1402/10/12 ساعت 20
 • time
  اتمام زمان غرفه آرایي و پلمپ سالن ها
 • 1402/10/13
 • time
  زمان افتتاح نمایشگاه
 • 1402/10/16
 • time
  زمان اختتام نمایشگاه
 • 1402/10/17 ساعت 8:30
 • time
  زمان تخلیه غرفه ها