اهداف نمایشگاه

تبیین ظرفیت های گردشگری و صنایع دستی استان فارس

ایجاد فرصت های جدید تجاری و درآمدزایی صنوف گردشگری استان فارس

بهره مندی از بازارهای نوظهور بر پایه سلایق جدید گردشگری

دسترسی به بازرهای جدید با رویکرد توسعه گردشگری فارس

انتقال تجربیات و تقویت دیپلماسی عمومی

بسترسازی تعامل با شرکت ها و موسسات گردشگری ملی و بین المللی

فراهم آوردن بستری مناسب برای بیان ایده‌های نو و خلاقانه، رونق کسب و کار و کارآفرینی (استارت‌آپ‌های گردشگری)

توسعه گردشگری پاک

آشنایی فعالین صنعت گردشگری با مباحث نوین(تولید محتوا، اینترنت اشیاء، W3) در گردشگری

رونق و توسعه گردشگری سلامت

معرفی بسته های سفر با هدف توزیع همه زمانی و همه مکانی گردشگری در فارس